ارستر

ارستر
ارستر

 

 

ارستر – ارسترها  بسته به نوع کاربرد آن به صورت‌های مختلفی مانند:

موازی بعد از کلید اصلی، قبل از کلید محافظ جان (RCD) و یا از طریق پایه

بر روی ریل تابلو برق قرار می گیرند. در غیر این صورت، جریان سرج به عنوان

جریان پس ماند عمل نموده و باعث قطعی مدار می‌شود. اکثر ارسترهای تولید

شده توسط شرکت‌های معتبر، بصورت ماژولار هستند و از دو قطعه پایه و ماژول

حفاظتی تشکیل می شوند. ماژول حفاظتی به شکل “خشابی” از پایه خارج شده یا به دستگاه  وارد می شود.