برندسازی یا بازاریابی

برند سازی یعنی اینکه شما چه کسی هستید و چگونه می خواهید خود را به محیط بازار معرفی کنید. بازاریابی یعنی ارزش ها وچیزهایی که شما حمایت می کنید، چگونه مشتریان و مشتریان بالقوه شما را درک می کنند. برندسازی شامل چیزهایی نظیر لوگو، وب سایت و لیست قیمت ها، ارزش ها، پیامتان می شود.