درباره ما

 

شرکت آرادمانی به مثابه یک استارت آپ داده گستر در پایان سال هزار و سیصد و نود و هشت آغاز بکار نموده و با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی که در سراسر کشور طی سالیان گذشته بدست آورده است قصد آن دارد تا همه حوزه های فعالیت اقتصادی : تولیدی ، خدماتی و تجاری را پوشش دهد. فعالیت اصلی ما برندینگ و دیجیتال مارکتینگ خواهد بود و ما در تحقق اهداف از پشتیبانی صدها وب سایت و شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد

گروه با دارا بودن شرکتها و دفاتر متعدد و با اتکا به نیروهای انسانی مدیر ، مدبر و کارامد قابلیت پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را دارا بوده ، امکانات خود را صرف بهبود ، گسترش و ثمربخش نمودن فعالیتهای اقتصادی تولیدکنندگان ، نوآوران ، مخترعین و مبدعین کشور می نماید.

نظر به وفور استعدادهای جوان در کشور گروه شک ندارد با توجه به تجربه و اندوخته گذشته خود میتواند عامل موثری در هم افزایی قابلیت ها و ظرفیت های نسل کوشا و کارآفرین کشور بوده به آنان مدد رساند.