دوره های آموزشی

 

باور جدی داریم که نسل جوان و آموخته کشور ظرفیت های فوق العاده برای آموزش به سایر افراد جامعه داشته و دارد . از آنجاییکه آموزش شاخصه مهم در اندازه گیری پیشرفت هر کشور بشمار میاید ،  شرکت آرادمانی توجه ویژه ایی به این امر مبذول داشته است .

گروه در تکاپوی آن است تا با جذب مدرسان و مربیان حوزه های مختلف و هدایت هدفمند امر آموزش گامی هر جند کوچک در راستای ارتقا سطح کیفی آموزش بردارد .

ما تمامی امکانات و ظرفیت های خود را برای توسعه و بالا بردن سطح کیفی آموزش مهیا نموده ، شک نداریم مدرسان و مربیان فرهیخته کشور گام های بزرگی در این زمینه برداشته و هم برخواهند داشت .