فرم استخدام

 

گستردگی فعالیت های شرکت آرادمانی تا حدی ست که میتوان طیف متنوعی از نیازهای استخدامی را تصور کرد .

گروه به مثابه استارت آپی نوپا قابلیت جذب مدیران ، متخصصان و نیروهای انسانی زیادی را در اشکال مختلف همکاری دارا میباشد.

متقاضیان و واجدین شرایط میتوانند رزومه خور را از طریق ایمیل زیر جهت بررسی در اختیار شرکت آرادمانی قرار دهند .

info@aradmanigroup.com