اصول برندسازی

یکی از اولین و مهمترین مسائلی که در فرآیند برندسازی همواره باید به آن توجه ویژه داشت، ایجاد شفافیت در تمامی بخش هاست. زمانی که ماموریت برند شما واضح و شفاف باشد، بایدها و نبایدهای [...]

مدیریت صحیح برند

اگر شما به عنوان یک مدیر برند Brand Manager در حال خواندن این مقاله هستید، بهتر از هر شخص دیگری از مسئولیت های سنگین مدیریت برند Brand Management و مدیر برند بودن خبردارید. اینکه پیام [...]

برندسازی یا بازاریابی

برند سازی یعنی اینکه شما چه کسی هستید و چگونه می خواهید خود را به محیط بازار معرفی کنید. بازاریابی یعنی ارزش ها وچیزهایی که شما حمایت می کنید، چگونه مشتریان و مشتریان بالقوه شما را درک [...]