نام تجاری

گام اول برای برندسازی انتخاب نام درست برای تجارت شما می‌باشد.

انواع برند

برای برندسازی کارتان ابتدا باید رقیبانتان را آنالیز کنید و ببینید از این برند شما چه نمونه هایی در بازار وجود دارد.

برند شخصی

با توجه به آگاهی افراد امروزه خیلی از افراد شروع به کارآفرینی کرده اند و برند خود را می سازند.